Kaman Tarihi

Yazdır
18 Şubat 2013 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 10002

Kaman Tarihi

Oğuzlar'ın çeşitli kolları tarafından temelleri atılan, Kaman’daki köylerin adları incelendiğinde buranın Oğuzlar'la yakın ilişkisi olduğu görülür. Büğüz ve Kargın Oğuzların yirmi dört kolu içine giren isimlerdendir. Yine Çağırkan isminin de Oğuzlarda bulunan oymak adından geldiği bilinmektedir.

Bu sebeple, Kaman isminin, Türkler'in ilk dini olan Şaman dininden geldiği bazı kaynaklarda belirtilse de bu konuda bir kesinlik yoktur. Ama kelime anlamı olarak düşünüldüğünde bu isim ''gök'' anlamına gelmektedir.

Bir rivayette ise MÖ. 1200-2200 yılları arasında Kızılırmak civarında yaşamış olan Hititler’ den sonra kurulan Kumanlar’dan geldiği şeklindedir.

Kaman-Kalehöyük'te yıllardır yapılan kazılardan elde edilen bilgiler, Kaman’ın yüzyıllar boyu çeşitli kültürlere ev sahipliği yaptığını göstermektedir.

Kaman İlçesine 8 km. uzaklıktaki Çağırkan Kasabası sınırları içindeki Kalehöyük'te, 1986 yılından günümüze kadar yapılan kazılarda M.Ö.3000'lere tarihlenen buluntular açığa çıkarılmış; Eski Tunç Çağından Osmanlı Dönemine kadar yerleşimler tespit edilmiştir. Ancak; önümüzdeki dönemde devam edecek çalışmalarla Kalkolitik ve Neolitik Çağ'a ait tabakaların da açığa çıkarılacağı düşünülmektedir.

1071 Malazgirt Savaşından sonra Anadolu Selçuklu Devleti’nin yönetimine giren Kaman, daha sonraki dönemlerde Osmanlı İmparatorluğu’na geçmiştir. Milli Mücadelenin başlaması ile Heyet-i Temsiliye Üyeleri, 25 Aralık 1919 günü Atatürk ile birlikte Kaman’a gelerek o zaman Kaman’ın ileri gelenlerinden Bektaşoğlu Ali Çavuş’un evine misafir olmuştur. Kamanlılara ülkenin içine düştüğü kötü durumu anlatırp ve Milli Mücadeleye destek isteyen Heyeti-i Temsiliye Üyeleri, Kaman halkından yakın ilgi ve destek alarak ertesi gün Kaman’dan ayrılmıştır.

Yakın tarihine bakıldığında ise 1913 yılında bucak merkezi ve belediyelik olduğu görülmüştür.1 Eylül 1944 yılında ise ilçe olmuştur. 1954 yılında Kırşehir’in ilçe haline dönüştürülmesi sonucu Ankara’ya bağlanmıştır. Üç yıl sonra Kırşehir’in tekrar il statüsü kazanması ile ilçe olarak tekrar Kırşehir’e bağlanmıştır.