Büklükale

Yazdır
24 Nisan 2013 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 7178

 Yeri ve Büyüklüğü

                   Büklükale, Kırıkkale İli, Karakeçili ilçesine bağlı Karakeçili beldesinde, Ankara’dan Kaman’a giden otoyolun Kızılırmak’ı geçmeden hemen sol tarafında yer almaktadır. Ankara’nın yaklaşık 100 km güneydoğusunda ve Kaman'da yer alan Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesinin 50 km batısındadır.

 

                  Büklükale Kızılırmak'ın en dar bölümlerinden birinde yer alır. Bu alanda ırmağın hemen üzerinden 13.yy Selçuklu dönemine ait Çeşnigir köprüsü adı verilen bir taş köprü geçmektedir.Ayrıca konumu itibari ile Orta Anadolu da ki önemli geçiş noktalarından birinde bulunan Büklükale'de şuan su altında kalan Roma dönemine ait köprü kalıntıları bölgenin yüz yıllardır yerleşim yeri olarak tercih edildiğinin göstergesidir.

 

 

Yüzey Araştırmaları ve Kazı Çalışmaları Başlangıcı

 

                 Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü Başkanı Dr. Sachihiro OMURA’nın başkanlığı altında 1991, 2006 ve 2008 yılında yapılan yüzey araştırmaları sonucunda Büklükale'nin Eski Anadolu Tarihi açısından özellikle konumu itibari ile M.Ö. 2 Bin ve Hitit İmparatorluk Çağı için stratejik bir önem taşıdığı tespit edilmiştir. Bu sebeple, 1986 Yılından itibaren kazılan Kaman Kalehöyük'ün kronolojisinde açığa çıkan önemli bir sorun olan Hitit döneminin Büklükale kazıları sayesinde aydınlatılması amaçlanmaktadır.

 

Bu araştırmaların sonucu olarak Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'ne araştırmacı olarak çalışan aynı zamanda Ahi Evran Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Yard. Doç. Dr. Kimiyoshi MATSUMURA 2009 yılında kazılara başlamıştır.

 

 

Kazı Çalışmaları

 

Büklükale ören yeri aşağı şehir ve yukarı şehir olmak üzere iki arkeolojik alandan oluşmaktadır.

 

Kale denilen kayalığın tepesinde kazı çalışmaları yapılarak bu bölgenin stratigrafisinin öğrenilmesi, buradaki çalışmaların amaçlardan birisi olup Hitit İmparatorluk Çağına ait yapı katlarının tespit edilmesi ise en önemli amaçlardandır.

 

Şimdiye dek yapılan kazılarda, 1. Kat: Osmanlı Dönemi, 2. Kat: Demir Çağı, 3. Kat: Geç Tunç Çağı, 4. Kat: Eski Tunç Çağı olmak üzere dört kültür katı tespit edilmiştir.

 

Özellikle 3.Kat buluntularından Anadolu'da ilk Cam eser olabilecek Cam şişe ve Hitit İmparatorluk dönemine tarihlenen Çivi yazılı tablet önemli buluntular arasındadır.

 

Alanda Geç Demir Çağına tarihlenen Helenistik dönem malzemeleri de tespit edilmiştir.

 

Süregelen Manyetik araştırmalar ile de aşağı şehrin sınırlarının tespit edilmesi hedeflenmesi ile birlikte ayrıca, aşağı şehirde yapılan jeomanyetik araştırmalarda, Hitit dönemine ait şehir suru ve kapısı da tespit edilmiştir. Böylece, Büklükale’nin M.Ö. 2. bin yılın ikinci yarısında, yani Hitit İmparatorluk Çağı’nda önemli bir şehir merkezi olduğu açığa çıkarılmıştır.