Yassıhöyük

Yazdır
24 Nisan 2013 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 5993

Yeri ve Büyüklüğü

     Ankara-Kırşehir 260 Nolu devlet karayolunun hemen kuzey kenarında yer alan Yassıhöyük, Kırşehir şehir merkezine yaklaşık 20 km mesafede yer alan Çayağazı beldesine bağlı, Doğu-Batı yönünde 625m genişliğinde 13 m yüksekliğinde oval görünümlü yassı bir höyüktür. Yassıhöyük Kaman ilçe merkezinin ise hemen hemen 30 km doğusunda yer almaktadır.

 

Yüzey Araştırmaları ve Kazı Çalışmalarının Başlangıcı

     1986 yılından itibaren Japon Anadolu Arkeoloji Ensititüsü tarafından Kaman ve çevresinde başlatılan yüzey araştırmaları sonucunda tespit edilen Yassıhöyük'te, yüzeyden toplanan malzemeler ve jeomanyetik veriler sonucunda Helenistik Dönem, Demir çağı, Orta Tunç Çağı, ve Eski tunç Çağına ait kültürler tespit edilmiştir.

     Özellikle Jeomanyetik araştırmalar sonucunda höyüğün orta kısmında büyük bir yapı kalıntısına rastlanmıştır.

     2009 yılında Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nden Dr. Masako OMURA Tarafından başlatılan kazı çalışmaları ile eski Anadolu tarihine ışık tutmak adına Jeomanyetik araştırmalar sonucu ortaya çıkan yapının açığa çıkarılıp incelenmesi kazının önemli hedeflerindendir.

 

Kazı Çalışmaları

Üç yıldır yapılan kazı çalışmaları sonucunda yukarıdan aşağıya doğru höyükte, 1.Kat (1.-3. yapı katı): Demir çağı, II. Kat: Orta ve Erken Tunç Çağı  olmak üzere iki kültür katı içerinde, dört yapı katı tespit edilmiştir.

     Kazı çalışmaları sonucunda ele geçen buluntular değerlendirildiğinde 1.Katın üç yapı katı içersinde tespit edilen mimari kalıntılar dışında özellikle madeni buluntular dikkati çekmektedir. Küçük bir altın küpe ve spiral dışında, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesinde bir benzeri bulunan hiyeroglifli kurşun levha ile fibulalar, okuçları ve iğneler 1. Kattan ele geçen buluntular arasındadır.

      Höyükte 2. Kat ise özellikle mimari kalıntıları ile dikkati çekmektedir. Mezopotamya mimarisini anımsatan avlu etrafı yapılaşmanın olduğu büyük bir saray kalıntısı ortaya çıkmasıyla birlikte, duvarların çoğunda kalın kil sıva kullanıldığı görülmüştür. Ayrıca bu katta büyük bir yangın izine rastlanmış, bu sayede iyi korunmuş kömürleşmiş ağaç hatıllar tespit edilmiştir.

     Ele geçen mühür baskısı gibi küçük buluntular, Yassıhöyük'ün Asur ticaret Kolonileri Çağının erken safhalarına tarihlenebileceğini göstermektedir.