Müze Hakkında

Yazdır
18 Şubat 2013 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 8964

 

Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi

 

Kırşehir'in Kaman İlçesi Çağırkan Kasabasında  yer alan Kalehöyük kazıları, 1986 yılında Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü tarafından başlatılmıştır.

 

Yıllardır süren kazılarda çıkarılan eserlerin yerinde sergileme ihtiyacı ortaya çıkmış bu sebeple, Japon hükümetinin "kültürel mirası koruma programı" kapsamında verdiği hibe ile yapılan, 2008 yılında inşaatına başlanan müze Japon Prensi Tomohito Mika ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın katılımları ile 2010 yılında açılmıştır.

 

Müze, günümüz müzecilik anlayışına farklı bir bakış açısı getirmiş, enstitü ve kazı alanıyla birlikte bir bütün oluşturması ülkemizdeki tek örnek olmuştur.Aynı zamanda gerek mimari gerekse teknolojik açıdan bir çok alanda ülkemiz müzecilik anlayışına değişik bakış açıları kazandırmıştır.

 

Höyük şeklindeki mimarisi Kalehöyük'ten esinlenilerek yapılmıştır.Müze tasarımında Kalehöyük kazılarından çıkan buluntuların sergilenmesi amacı güdülmüş ve bu amaç kadar, höyük kazısında kullanılan özel yöntemlerinde ziyaretçilere anlatılması amaçlanmıştır. Arkeologların, eski eser ve mimari kalıntıların ortaya çıkarılması için höyük üzerinde, 10 x10m boyutlarında açtıkları açmalar müzenin açık sergi alanında görülmektedir.

 

Arkeolojik eserlerin zamana ve ortam koşullarına karşı korunmasını sağlamak üzere özel iklimlendirilmiş deposu ve sergileme sistemi ile buradaki kültür mirasının sonraki nesillere en iyi şekilde aktarılması amaçlanmıştır.

 

Müzede, çoğunlukta Kaman Kalehöyük eserlerinin sergilenmesinin yanı sıra, Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü tarafından 2009-2010 yılları arasında başlatılan Kırıkkale Büklükale ve Kırşehir Yassıhöyük kazılarından çıkarılan eserlerde müze tarafından teslim alınıp, vitrinler de sergilenmektedir. Demir Çağı, Hitit ve Asur Ticaret Kolonileri dönemlerine ait eserlerin ağırlıkta olduğu müzede;Eski, Orta ve Geç Tunç Çağları, Demir Çağı ve Osmanlı Dönemine ait eserler bulunmaktadır.

 

Eserlerin sergileniş biçiminde diğer müzelerden farklı olarak, en üst tabakadan alt tabakalara doğru inen bir kronolojik sistem uygulanır. Bunun sebebi ise halen kazıların sürmesi ve en tabakalara henüz inilememesidir. Vitrinlerde sergilenen eserlerin bir bölümü tanımlarıyla ve bir bölümü de eserin nasıl kullanıldığını gösteren çizimlerle desteklenmiştir.

 

Teşhir salonunda, ziyaretçilerin, Kaman Kalehöyük, Yassıhöyük ve Büklükale ören yerleri hakkında fikir sahibi olmaları için duvarlar bir takım tanıtıcı fotoğraflarla birlikte bilgi sahibi olunabilecek kronolojik cetveller, tanıtım panoları ve görseller eşliğinde sunulmuştur.

 

Ayrıca Osmanlı Dönemini anlatan maket; Kaman Kalehöyük’ün 1/100 oranında küçültülmüş, içinde LED aydınlatma sistemiyle kültür katlarını gösteren birebir maketi; ziyaretçinin tarihe dokunması amacıyla konulmuş seramik kasaları; bazı mühürlerin üç boyutlu gösterimini yapan kiosk makinesiyle çalışan LCD ekran; Hitit İmparatorluk Çağında ve Demir Çağında Kalehöyük’teki yaşantıyı anlatan ve yine bir kiosk yardımıyla 3 boyutlu canlandırmanın yapıldığı LCD ekranlarla teşhir salonun girişinde yer alan ve üzerine basıldığında dağılan etkivizyon sistemi, müzenin ülkemiz müzecilik anlayışına kazandırdığı önemli yeniliklerdendir. Teşhir salonunun yanı sıra müzenin iç mekânının düzenlemesinde kullanılan doğal taş ve ağaçtan kirişler, oldukça otantik bir görüntü sağlamıştır.